Een nieuw contestjaar is goed begonnen voor PI4YLC. Een klein groepje Dutch YLs heeft meegedaan aan de Hongaarse HA-DX contest. Op zaterdag begonnen Heather PD3GVQ, Sonja PD4SON en Claudia PA5CT. Op zondag sloot Lisa PA2LS nog een paar uurtjes aan. QTH was, zoals ook tijdens deelname aan contesten vorig jaar, dat van Claudia te Esch. De Elekraft K3 kon weer in actie komen en de 40m dipool werd weer uitgespannen.

Omdat de ladies veel bij te praten hadden, werd er een half uurtje later begonnen. Er kon op vijf banden gewerkt worden en op zondag waren er ook nog een paar (CW) QSO’s mogelijk op 10m. De 160 meter band is gelaten voor wat hij is. Omdat ‘s nachts met name CW stations de band vulden en de ervaren CW-operators van PI4YLC niet beschikbaar waren, is besloten om de nacht te benutten om uit te rusten.

De volgende ochtend kon op 40m worden voortgezet en tegen 10 uur was ook 20m weer goed open. Even over elven kon zelfs Japan in het log worden gezet! In totaal werden 151 QSOs gelogd, waarvan 53 in CW en 98 in SSB.

PI4YLC was bijna 8 uur ‘in de lucht’ en het smaakte weer naar meer! Dat en een fijn weerzien geeft een goede aanzet voor het verdere contestjaar.

Claudia PA5CT