IMG_0224_CroppedTijdens de VerenigingsRaad (VR) van de VERON in 1981 werd besloten om een commissie voor vrouwelijke radioamateurs op te richten: de Young Ladies Club. Deze commissie kreeg de call PI4YLC. Er werden verschillende contesten gehouden zoals de koffiecontest op VHF en de midwintercontest op HF.

Vanaf 2007 valt de YL-commissie onder het Traffic Buro van de VERON. Daarmee is het geen eigen commissie meer maar de internationale contacten en de call PI4YLC blijven in stand.

Vanaf april 2012 wordt een team gevormd van dames die willen contesten. In het begin is dat vanaf PI4TUE maar omdat het station in 2014 opgeheven is, wordt naar andere oplossingen gezocht. Er is inmiddels aan meerdere contesten met meerdere dames meegedaan.

Vanaf de laatste deelname vanaf Eindhoven heeft het contestteam ‘Proud 2B PI4YLC’ als motto. Deze contest was een soort ‘battle of the sexes’ omdat de OMs van PI4TUE meededen aan dezelfde contest; twee contestteams vanaf dezelfde QTH. Aangezien de locatie van PI4TUE is opgeheven kon PI4YLC daar niet meer te gast zijn en werd dit jaar aan de Russian DX Contest meegedaan vanaf een velddaglocatie.

Naast contesten houdt PI4YLC zich ook bezig met andere HAM-radio activiteiten. Zo is een bezoek gebracht aan PI4HAL, is de call PI33YLC in de lucht gebracht en is deelgenomen aan het International Lighthouse and Lightship Weekend (ILLW) vanaf de vuurtoren van Noordwijk.

Zie ook PI4YLC op QRZ.com: www.qrz.com/db/pi4ylc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *