Net als vorige jaren kijken we net voor de Kerst terug naar het bijna afgelopen jaar. Een jaar waarin helaas niet veel mogelijk was omdat veel radioamateur evenementen niet doorgingen vanwege de bekende pandemie en wij daardoor niet zichtbaar aanwezig konden zijn. Heel jammer!

Maar proud als we zijn, hebben we zoveel mogelijk kansen benut om toch actief te zijn. Zo hebben Mariette PA1ENG en Claudia PA5CT de call PI4YLC weer in de lucht gebracht tijdens ‘onze’ contest, de Russian DX contest, in maart vanaf het home-QTH van Claudia in Esch. De vorige keren deden we vaak mee met een groot aantal YLs, deze keer was een duo het hoogst haalbare. Dat was wel even wennen maar gelukkig werden we aangemoedigd door de andere YLs. Wat was het fijn om na zo’n lange tijd weer aan een contest mee te doen!

In april volgde de OK-OM contest, waarbij Claudia samen met Sonja PD4SON verbindingen met Tsjechië en Slowakije maakte en met nog 60 andere landen. Het was de eerste keer dat we als Dutch Young Ladies Club met PI4YLC aan deze contest deelnamen (daarvoor was met PI33YLC).

Ook een contest waar we nog niet eerder aan mee hadden gedaan was de LZ DX contest. Bij deze contest in november moeten zoveel mogelijk QSO’s gemaakt worden met de 28 districten van Bulgarije. Het lukte ons om met drie YLs (Mariëtte, Claudia en Sonja) aan deze contest mee te doen. Daarnaast was het fijn om even bij te praten omdat we elkaar al lang niet hadden gezien. Tijdens de Friese elfstedencontest die ook in dat weekend plaatsvond, hebben we ons ingemeld om bekenden te begroeten en ons “te laten zien” met PI4YLC.

Naast de verschillende contesten is er gewerkt aan het versturen en ontvangen van QSL-kaarten door Sonja en Heather PD3GVQ en is er door een aantal Young Ladies nagedacht over de plannen voor de toekomst. We kijken namelijk graag vooruit: ook al is er nog veel onzeker, we kijken uit naar een nieuw jaar met mooie activiteiten voor de Dutch Young Ladies Club. We hopen weer mee te doen aan contesten zoals de HA-DX, RDXC en OK-OM en bekende OMs en YLs weer te ontmoeten zowel in het echt als op de band.

Cu in contest in 2022!