vuurtorenHet derde weekend van augustus vindt het jaarlijkse International Lighthouse & Lightship Weekend (ILLW) plaats. Over de gehele wereld worden dan vuurtorens en lichtschepen maximaal 48 uur lang geactiveerd door zendamateurs. Zo zal ook in Nederland een aantal vuurtorens in de lucht worden gebracht op zaterdag 15 en zondag 16 augustus (zie voor meer informatie over het evenement en een deelnemerslijst: www.illw.net ).

De dames van PI4YLC hebben het plan opgevat om dit jaar mee te doen aan het vuurtorenweekend. Omdat een internationale samenwerking met andere YLs dit jaar uitbleef, was nog even de vraag in welke vuurtoren we terecht zouden kunnen. Er werd contact gelegd met Jaap van Duin PA7DA, voorzitter A28. Al sinds 2002 is door VERON Leiden en amateurs uit de regio met het ILLW meegedaan, eerst met de call PI4LDN en daarna PG6N. Enkele leden van VERON Leiden boden de dames van PI4YLC ‘hun’ vuurtoren in Noordwijk aan voor het ILLW. Een zeer galant aanbod, dat we natuurlijk dankbaar hebben aangenomen!

Reddingbootdag, 2 mei jl. bleek een mooie kans voor twee dames van PI4YLC, Mariëtte PA1ENG en Claudia PD5AX, om alvast een bezoekje te brengen aan Noordwijk. De vuurtoren is namelijk slechts twee keer per jaar voor het publiek geopend: op Reddingbootdag en op Open Monumentendag (dit jaar op 12 september). Tijdens de reddingbootdag werden HF en VHF geactiveerd door o.a. Eric-Jan PA1EJ en Diederik PD8DA. De eerste afspraken zijn gemaakt: op naar een geslaagd vuurtorenweekend! We hopen voor het vuurtorenweekend de website van PI4YLC in de lucht te hebben. Op QRZ.com is ook informatie te vinden over PI4YLC.

73, Claudia Tamis PD5AX

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *